Mobilný hospic Most domov 

Aby odchádzanie z tohto sveta bolo v čo najväčšom prijatí a láske.

 • Odborná paliatívna medicína a starostlivosť v domácom prostredí
 • Pokojný, rešpektujúci a empatický prístup.
 • Materiálno-technologické zabezpečenie lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti. 
 • Podpora a sprevádzanie pacienta a celej jeho rodiny.
 • Vytvorenie pocitu istoty a bezpečia pre pacienta a jeho rodinu na ich poslednej spoločnej ceste, v domácom prostredí.

Komu je domáca paliatívna starostlivosť určená

 • Pacientom s nevyliečiteľným onkologickým ako i iným ochorením s ukončenou kauzalnou liečbou, ktorí túžia stráviť záver života doma so svojimi blízkymi. 
 • Rodine, ktorá má možnosť vytvoriť podmienky, aby ich blízky zomieral doma a vedia mu zabezpečiť 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť.

Ako pri domácej paliatívnej starostlivosti postupujeme

 • Prijatie pacienta do starostlivosti – formálne úkony.
 • Vyšetrenie pacienta lekárom v domácom prostredí.
 • Úprava liečby, aby symptómy, ktoré sprevádzajú umieranie boli kontrolované, pacient nemal bolesti a netrpel.
 • Zaučenie rodinných príslušníkov do zdravotníckych úkonov nevyhnutných pre zvládanie situácií, ktoré záver života sprevádzajú.
 • Pravidelné návštevy lekára a/ alebo sestry – kontrola, prípadná úprava liečby, sprevádzanie, podpora pacienta a rodiny.
 • Telefonické konzultácie podľa potreby. 
 • Psychologická a spirituálna podpora v situácii, ktorá nie je jednoduchá pre umierajúceho, ale ani pre rodinu opatrujúcu svojho blízkeho.
 • Sociálna poradňa –  podľa špecifických potrieb rodiny.
 • Odľahčovacia služba – v prípade potreby rodiny. 

Návštevy v domácom prostredí, sprevádzanie a ošetrovanie po dohode s pacientom a jeho rodinou: 

 • pondelok – piatok  od 8:30 – 16:00