• Pacientom s nevyliečiteľným onkologickým ako i iným ochorením s ukončenou kauzalnou liečbou, ktorí túžia stráviť záver života doma so svojimi blízkymi. 
  • Rodine, ktorá má možnosť vytvoriť podmienky, aby ich blízky zomieral doma a vedia mu zabezpečiť 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť.