Podporili nás

Toto je priestor plný dobra a podpory. Nájdete tu firmy a organizácie, ale aj mená súkromných darcov, ktorí sa rozhodli podporiť mobilný hospic Most domov.

♥ Ďakujeme za pacientov a ich rodiny. Vďaka našim partnerom majú možnosť zažiť pocit istoty a bezpečia v náročných situáciach, ktoré záver života prináša.

♥ Ďakujeme, za náš hospic. Za to, že môžme denno denne napĺňať naše poslanie a premieňať naše vízie na skutočnosť. Za pokoj a stabilitu, ktorú tieto partnerstvá do našej práce prinášajú.Milí naši parnetri, podporovatelia a darcovia! Ďakujeme, že stojíte pri nás a my môžeme na našej ceste kráčať vo väčšej ľahkosti. Aby odchádzanie z tohto sveta bolo vo väčšej blízkosti a láskavosti.