Našou víziou je premieňať umieranie na príbehy o dobrej smrti. Aby odchádzanie z tohto sveta bolo v čo najväčšom prijatí a láske. 

Našim poslaním je sprevádzanie a podpora zomierajúcich pacientov, ktorí sa túžia lúčiť v bezpečí domova, obklopení svojimi blízkymi. Vytvoriť im pocit istoty a bezpečia v závere života, na ich poslednej spoločnej ceste. 

Našim cieľom je budovať Most domov. Most,  vďaka ktorému sa pacienti z prostredia zdravotníckeho zariadenia dostanú do náručia svojej rodiny. Most, cez ktorý prejdú zo života do smrti vo väčšej blízkosti, podpore a láskavosti. 

,,Smerujeme, či vraciame sa, k niečomu väčšiemu.”

Bronnie Wareová