Mudr. Zuzana Hajster Vozárová

Odborná garantka, lekárka

hajstervozarova@mostdomov.com

Svoj prvý kontakt so smrťou a s ňou spojenou stratou prežila ešte počas štúdia na vysokej škole, kedy ju a celú rodinu navždy opustil jej otec. Vtedy si to neuvedomovala, ale táto skutočnosť ju po ukončení štúdia nasmerovala na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici na bratislavských Kramároch. Za tieto roky a skúsenosti je nesmierne vďačná.

Keď sa v roku 2014 stala matkou, zmenil sa jej celý svet. Začala sa na človeka pozerať aj z iných uhlov ako len z fyzického a medicínskeho a otvorili sa jej dvere duchovného života a seba-rozvoja. Po návrate z materskej ju viac a viac lákal koniec života a sprevádzanie pacientov a rodín v týchto chvíľach. Preto 3 ďalšie roky strávila prácou v detskom mobilnom hospice Plamienok n.o. Keďže sa paliatíva stala jej životom, zapísala sa do špecializácie z paliatívnej medicíny a prax si rozširuje na oddelení paliatívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave.

Za svoju životnú misiu považuje sprevádzanie a podporu pacientov a ich rodín v závere života.

Toto svoje poslanie napĺňa aj založením mobilného hospicu Most domov, v ktorom by chcela naplno využiť všetky svoje medicínske znalosti, ľudské zručnosti a byť s pacientmi a ich rodinami na ceste posledných chvíľ života, v bezpečí ich domova.